دنیای معامله

دنیای معامله

دنیای معامله با انجام این تست وارد دنیای خرید و فروش گری شوید! در این مطلب می خواهیم آزمایشی را انجام دهیم تا داد و ستد گران تازه‌کار بتوانند در حین بازه زمانی یک ماه ایده اساسی از رشته معامله‌گری را ادراک نمایند و بتوانند از ایرادات ابتدایی که هر معامله‌گری با آن مواجه میشود هجران نمایند . این تست خیلی بی آلایش است . شما در حین یک ماه بایستی هر سیگنال پرایس اکشن چهارساعته یا این که روزانه‌ای که در بازار دیدید را داد و ستد نماید ( پوششی , اینساید توشه , پین توشه و ناکامی جعلی ) . شما می توانید در زمان این تست از تحلیل‌های فردی خویش به کارگیری نمایید و یا این …

دشمن معاملات موفق

دشمن معاملات موفق

دشمن معاملات موفق انتظارات , معاند معاملات چیره انتظارات معامله‌گر یکی‌از عارضه ها دارای اهمیت است که بازدارنده از خروج معامله‌گر از پوزیشن گشوده می شود. معامله‌گری که نمی‌تواند اعتقاد نماید یا این که اصلاً تدبیر از این مسئله ندارد که سود هر معامله‌ای غیروابسته از دیگر معاملات است , از دید کم عقل آمادگی کنار داخل شدن با سود داد و ستد را ندارد . چون‌که انتظارات معامله‌گر از حقیقت مسافت گرفته است . به همین جهت است که پایه تلاش داد و ستد گران چیره , پذیرفتن این زمینه است که فیض هر معامله‌ای تصادفی است . معامله‌گری که به‌این سکو رسد , سود تمام معاملاتی که انجام داده است را سوای تعصب , نگرانی یا این …